Työtiimien Sparraus

Työtiimien sparrausta

Työtiimien Sparraus on tarkoitettu työtiimien ja jäsenten välisten pulmien ratkomiseen.

Mitä tämä tarkoittaa?

Työtiimien pulmallisia tilanteita voivat olla esimerkiksi erilaiset asenteet, toimintamallit, yksittäisen ihmisen käytös työtiimissä ja näin ollen yhtenäisten toimintamallien hioutuminen tehokkaaksi työtiimiksi on haasteellista. Mikäli töihin meno ihmisellä jo ahdistaa niin hänen työpanoksensa ei välttämättä ole sitä mitä työnantaja odottaa.

Käyttämämme menetelmät perustuu kolmeen osa-alueeseen:

  • Moraalinen päättelykyky

  • Sosiaaliset taidot

  • Aggressiivinen käytös

Arnold Goldstein ja Barry Glick ovat työstäneet tätä menetelmää jo 1980 -luvulta lähtien ja tätä menetelmää on käytetty Suomessa eri palvelumuodoissa jo 2000 -luvun alusta.

Me olemme tuoneet tämän menetelmän yritysmaailmaan palvelemaan yrityksiä ja heidän henkilöstöään vuonna 2017. Tiimien sparraaja on tällä hetkellä ainoa yrityskentällä, jolla on ART -ohjaaja koulutus ja työskentelee yritysten parissa.

Työtiimien sparraus tapahtuu täysin tiimien jäsenten voimavaroilla ja vahvuuksilla, joilla heikkouksia voidaan vahvistaa. Me emme näin ollen tule sanelemaan mitä täytyisi tehdä vaan yhdessä tehdään tavoitteita ja kehitetään keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tämä tiimien sparraus on kalvosulkeisilta vapaa. Pari sivua saattaa fläppitaululle tulla tekstiä kuitenkin.

Tämän rennompaa tiimien sparrausta ei Suomessa ole. Tästä ei puutu huumori eikä nauru, vaikka vakavan asian äärellä olemmekin.

Työtiimien sparraukseen kannattaa varata aikaa osallistujamäärästä riippuen vähintäänkin 3-4tuntia.


Tämä palvelu on tarkoitettu matalan kynnyksen toiminnaksi. Tavoitteena on ennaltaehkäistä tilanteiden eskaloitumista tai tiimin sisäisten yksilöiden välistä riitautumista. Sparraus ei ole työnohjausta vaan ulkopuolisen henkilön toteuttamaa valmennusta ratkaisukeskeisillä tavoitteilla.


Lisätietoja:

info@oulunohjelmapalvelut.fi

045 - 123 6266